PMD 85 - hardware                   
12. 4.2011 - 23:43
 
Software
Hardware
Grafika
Schotek
Download
PMD 85
* Historie
* PMD 85 a já
* Emulátor
* Emulátory 2019
* Hardware
* Fotogalerie
* Scan
* Download
* ROMky
* Periferie
* English
Škoda 100
23.9.2019
  Doplněny informace o emulátorech v roce 2019
28.11.2009
  Na stránku software doplněno ZX demo Spectrology 1 a Simpsons
14.8.2009
  Doplněno zapojení kabelu k XY4140
27.6.2009
  Doplněny informace o MFD 85 a pár fotek na stránce periferií
28.1.2009
  Doplněny informace o monitoru PMD 60
2.1.2009
  Aktualizován odkaz na emulátor PMD 85 od Petra Tůmy
23.5.2008
  Doplněny informace o originálních periferiích PMD 50 a PMD 70
 
Základní údaje:
 • Klasické zapojení procesoru 8080 (s podpůrnými obvody)
 • Rozměry: 313 x 285 x 65 mm
 • Hmotnost: 1915g
Blokové a kompletní schema PMD 85 (kompletní schema je od verze 1)
.
Napájení:
 • +5V (+/- 5) - zvlnění max. 50 mV, odběr max. 2A
 • +12V (+/- 5) - zvlnění max. 50 mV, odběr max. 1A
 • -5V (+/- 5) - zvlnění max. 50 mV, odběr max. 0.4A
 • Celkový příkon počítače max. 35 VA

Napájecí zdroj:
 • Používal se typ EA 1605 (klasický zdroj)
 • Později typ PMD 10 (spínaný zdroj s blokováním při výpadku některého napětí)

Zapojení kabelu ve zdroji PMD 10 - na desce plošného spoje zdroje jsou tyto vývody (zjištěno Schotkem při opravě zdroje)
 • 1 - zem (číslo 1 je v popisu na desce plošného spoje u kabelu uvedeno 2x - oboje je spojeno na zem)
 • 2 - -5V
 • 3 - +12V
 • 4 - +5V
 • 5 - +5V
 • 6 - zem (stínění kabelu)

Číslování vývodů zdroje PMD 10 pravděpodobně souhlasí s číslováním vývodů zdroje EA 1605, ale nesouhlasí s číslováním dutinek konektoru DIN!

Díky čtenářům těchto stránek se podařilo sehnat schema zdroje EA 1605:
Schema zdroje EA 1605
Konektory:

Napájecí konektor s popisem
Abych předešel různým (chybným) výkladům číslování konektorů, vyrobil jsem grafický popis.

Napájecí konektor a video výstup Napájení na konektoru ROM modulu

Na prvním obrázku je pohled z boku (kliknutím zvětšíte), na druhém obrázku je pohled na konektor ROM modulu, kde je napájení vyvedeno pro účely modulu. Pokud nemáte na PMD nověji používaný pětikolíkový DIN konektor, můžete si zapojení napájecího konektoru buď nastudovat ze schematu zdroje EA 1605 nebo odměřit z konektoru ROM modulu - napájení je sem vedeno téměř přímo (pokud nepočítám dvě zatáčky plošného spoje a drátek k FRB).
Sériové vstupy a výstupy:

 • Sériové rozhraní V.24 (přesněji řečeno IFSS, čili sériové rozhraní s proudovou smyčkou), oddělené optočleny
  • 1 - Data IN +
  • 2 - GND
  • 3 - Data OUT +
  • 4 - Data IN -
  • 5 - Data OUT -
  • Upozornění - vývody na 5 kolíkovém konektoru (DIN 5) jsou číslovány napřeskáčku - 1 na kraji, 2 uprostřed, 3 na druhém kraji, 4 je mezi 1 a 2, 5 je mezi 2 a 3.

 • Interface pro kazetový magnetofon
  • 1 - MG IN
  • 2 - GND
  • 3 - MG OUT
  • 4 - nic
  • 5 - nic
  • Upozornění - vývody na 5 kolíkovém konektoru (DIN 5) jsou číslovány napřeskáčku - 1 na kraji, 2 uprostřed, 3 na druhém kraji, 4 je mezi 1 a 2, 5 je mezi 2 a 3.

Paralelní vstupy a výstupy:

 • IMS-2 (K5) - pozor, číslování na konektoru FRB nemusí souhlasit!
  • 1 - Nezapojené
  • 2 - _NRFD - indikace připravenosti jednotky příjmu dat
  • 3 - DAV - data platná
  • 4 - Nezapojené
  • 5 - _NDAC - indikuje přijetí dat
  • 6 - Nezapojené
  • 7 - GND
  • 8 - GND
  • 9 - Nezapojené
  • 10 - REN - dálkové ovládání
  • 11 - SRQ - vyžádání obsluhy
  • 12 - PA3 - Data D3
  • 13 - EOI - konec nebo hlášení
  • 14 - PA2 - Data D2
  • 15 - Nezapojené
  • 16 - ANT - pozor
  • 17 - Nezapojené
  • 18 - PA1 - Data D1
  • 19 - Nezapojené
  • 20 - IFC - nulování styku
  • 21 - PA0 - Data D0
  • 22 - PA7 - Data D7
  • 23 - PA6 - Data D6
  • 24 - Nezapojené
  • 25 - PA5 - Data D5
  • 26 - PA4 - Data D4
  • 27 - Nezapojené
  • 28 - Nezapojené
  • 29 - Nezapojené
  • 30 - Nezapojené

 • GPIO/1 (K4) - pozor, číslování na konektoru FRB nemusí souhlasit!
  • 1 - GND
  • 2 - INV 1 - OUT (výstup jednoho ze tří invertorů)
  • 3 - INV 2 - IN (vstup jednoho ze tří invertorů)
  • 4 - INV 2 - OUT (výstup jednoho ze tří invertorů)
  • 5 - INV 1 - IN (vstup jednoho ze tří invertorů)
  • 6 - INV 3 - OUT (výstup jednoho ze tří invertorů)
  • 7 - INV 3 - IN (vstup jednoho ze tří invertorů)
  • 8 - Ovládání směru toku dat (přepínání směru budiče 8286)
  • 9 - PC 3 (Porty 8255)
  • 10 - PC 2
  • 11 - PC 1
  • 12 - PC 0
  • 13 - PA 1
  • 14 - PA 0
  • 15 - PA 3
  • 16 - PA 2
  • 17 - PA 5
  • 18 - PA 4
  • 19 - PA 7
  • 20 - PA 6

 • GPIO/0 (K3) - pozor, číslování na konektoru FRB nemusí souhlasit!
  • 1 - GND
  • 2 - INV 1 - OUT (výstup jednoho ze tří invertorů)
  • 3 - INV 2 - IN (vstup jednoho ze tří invertorů)
  • 4 - INV 2 - OUT (výstup jednoho ze tří invertorů)
  • 5 - INV 1 - IN (vstup jednoho ze tří invertorů)
  • 6 - INV 3 - OUT (výstup jednoho ze tří invertorů)
  • 7 - INV 3 - IN (vstup jednoho ze tří invertorů)
  • 8 - Ovládání směru toku dat (přepínání směru budiče 8286)
  • 9 - PC 7 (Porty 8255)
  • 10 - PC 6
  • 11 - PC 5
  • 12 - PC 4
  • 13 - PA 1
  • 14 - PA 0
  • 15 - PA 3
  • 16 - PA 2
  • 17 - PA 5
  • 18 - PA 4
  • 19 - PA 7
  • 20 - PA 6

 • Aplikační konektor (K2) - pozor, číslování na konektoru FRB nemusí souhlasit!
  • 1 - GND
  • 2 - +12V (dle schematu - bez záruky, v manuálu je to jinak!)
  • 3 - BA6 - Adresa přes budič
  • 4 - BA3 - Adresa přes budič
  • 5 - BA2 - Adresa přes budič
  • 6 - BA5 - Adresa přes budič
  • 7 - BA4 - Adresa přes budič
  • 8 - BA0 - Adresa přes budič
  • 9 - BA1 - Adresa přes budič
  • 10 - BA7 - Adresa přes budič
  • 11 - Gate 1 - ovládání časovače 8253
  • 12 - Out 0 - ovládání časovače 8253
  • 13 - Gate 0 - ovládání časovače 8253
  • 14 - Out 1 - ovládání časovače 8253
  • 15 - Int - Vstup HW přerušení
  • 16 - Clk 0 - ovládání časovače 8253
  • 17 - I/O Read - signál procesoru
  • 18 - DB5
  • 19 - _RESET - signál procesoru, výstup resetu pro aktivaci periferií
  • 20 - DB6
  • 21 - _Fi2 (TTL) - signál procesoru
  • 22 - DB7
  • 23 - I/O Write - signál procesoru
  • 24 - DB3
  • 25 - DB1
  • 26 - DB2
  • 27 - DB0
  • 28 - DB4
  • 29 - -5V (dle schematu - bez záruky, v manuálu je to jinak!)
  • 30 - +5V (dle schematu - bez záruky, v manuálu je to jinak!)

 • Konektor ROM modulu (zjištěno Schotkem při opravě PMD)
  - pozor, číslování na konektoru FRB nemusí souhlasit!
  • 1 - DB7
  • 2 - INTE (?) - indikace povolení přerušení - neověřeno na 100%
  • 3 - DB6
  • 4 - _INTR - vstup požadavku přerušení, aktivní v 0
  • 5 - DB5
  • 6 - _Fi2 (TTL) - signál procesoru
  • 7 - DB4
  • 8 - A2
  • 9 - DB3
  • 10 - A3
  • 11 - DB2
  • 12 - A4
  • 13 - DB1
  • 14 - A6
  • 15 - DB0
  • 16 - A7
  • 17 - _RESET - reset procesoru, aktivní v 0, výstup!
  • 18 - A1
  • 19 - _I/O Write - signál procesoru, aktivní v 0
  • 20 - A0
  • 21 - A5
  • 22 - _I/O Read - signál procesoru, aktivní v 0
  • 23 - +12V
  • 24 - +12V
  • 25 - -5V
  • 26 - -5V
  • 27 - +5V
  • 28 - +5V
  • 29 - GND
  • 30 - GND


Popis zapojení PMD 85
 • Blok CPU - standardní zapojení základní jednotky procesoru - standardní katalogové zapojení je doplněno o pár obvodů
  • V1 - 8080 - procesor
  • V2 - 8228 - řadič sběrnice
  • V? - 8224 - časovač procesoru řízený krystalem 18,432MHz
  • V8 - 7474 - synchronní klopný obvod typu D, který na základě bitu D1 stavového slova procesoru (-WO, indikace čtení/zápisu) a signálu -STSTB (status strobe) kopíruje na svůj výstup typ operace (čtení/in a zápis/out).
  • V9 - 7486 - 4x XOR hradlo - jedno řídí vstup přerušení, druhé řeší dočasné přepnutí ROM na adresu 0000 po resetu, třetí pak ve spolupráci s V8 řeší pozastavování procesoru (signál READY) pro účely synchronizase s videoprocesorem
 • Blok dekodérů adresy
  • V12 - 3205 - vybírá jeden ze čtyř 1 KB chipů ROM se základním monitorem
  • V13 - 3205 - vybírá jednu ze čtyř 16 KB stránek paměti (RAM/ROM)+ ve spolupráci s dalšími obvody řeší dočasné přepnutí ROM na adresu 0000 po resetu
 • Blok startu od adresy 8000 (CPU začíná standardně od 0000, ale na chvilku se na adresu 0000 přihlásí ROM místo RAM).
  • aaa
 • Blok čítače obnovy paměti (Refresh) a čítače videopaměti, z tohoto čítače jsou odvozeny i tóny pípání
  • V22 - 7493 - signál CAS dělí dvěma a z toho vyrábí signál "video", který se jednak vede na přes V9 na vstup READY procesoru a dále je signál "video" v bloku synchronizace hradlem V18 (3 vstupový NAND) zkrácen a sesynchronizován a dále je dělen pro účely refreshe a videoprocesoru (Video Strobe).
  • V23, V24, V25 - 7493 - tyto obvody rozšiřují časovač V22 na celkových 14 bitů (16 KB), další krok celý čítač vynuluje. Celý blok čítačů je ještě nulován dalším signálem na R0.
 • Blok synchronizace - synchronizuje přístupy procesoru a videoprocesoru do paměti a další obvody, generuje signál Video CLK a Video Strobe (6:1)
  • V14 - 74164 - Posuvný registr, který podle taktů krystalu posouvá signál Fi2 - generuje 9 stavů
 • Blok multiplexu - řeší přepínání řádkové a sloupcové adresy paměti (RAS/CAS) a přepínání adresy z čítače refreshe
  • 4 obvody 74153
 • Blok videoprocesoru - řeší na základě kombinace bitů čítače refreshe synchronizační impulsy pro monitor a vyslání bajtů videopaměti na monitor, taktování videoprocesoru je řešeno signály Video CLK (bodová frekvence, taktuje posuvný registr) a Video Strobe (plní posuvné registry daty z paměti) z bloku synchronizace.
  • Dva posuvné registry 7496 a pak "smetí" z několika mnoha hradel
 • Blok ROMěti
  • 4x 8708 - 1KB ROM
 • Blok RAMěti
  • V původních verzích 1 a 2 to bylo 24 obvodů 4116 (16k x 1 bit), verze 2A a 3 používaly 8 chipů 4164 (64k x 1bit).
 • Blok služební 8255
  • V59 - 8255 - programovatelný vstupně výstupní obvod se třemi 8 bitovými branami. 4 bity portu A nastavují sloupec klávesnice, port B čte řádky klávesnice (5 řádků + shift + stop + jeden bit nevyužitý) 4 bity portu C ovládají indikátory - bit 0 a 1 vybírají tón (z čítače refreshe), bit 2 ovládá zvukový výstup natvrdo, bit 3 ovládá červenou ledku. Čtvrtý bit portu C se používá u verze 3 pro přepínání ROM/RAM v segmentu E000-FFFF.
  • V58 - 7403 - posiluje výstup z 8255 na indikační ledky, řeší "míchání" tónu na základě bitů 0 a 1 portu C a signálů s čítače refreshe.

Klávesnice PMD 85

Multicolor PMD 85
V časopisu VTM vyšel článek s úpravou PMD 85 pro vícebarevný výstup na RGB monitor + úprava některých TV pro připojení RGB.

Strana 1 / Strana 2

(c) Schotek 1992 - 2012